Tạo form liên hệ trong joomla

Trong bài viết này, dịch vụ thiết kế web sẽ cho bạn thấy làm thế nào để tạo ra một hình thức liên lạc trong Joomla 1.6 / 1.7. Chúng tôi sẽ sử dụng mặc định các thành phần như không có phần mở rộng thêm là cần thiết.

Bước 1: Tạo Mẫu Liên hệ

tao_form-lien-he

 

Tới Components > Contacts.

tao-form-lien-he2

Click New.

tao-form-lien-he3

Điền tên người dùng vào trường Name field.

tao-form-lien-he4

Nhấp vào tab Contact Details ở bên phải và nhập các thông tin cho các hình thức liên lạc. Một trong những lĩnh vực hoàn toàn cần thiết là Email – đây là nơi mà đệ trình từ hình thức sẽ được gửi đi.

Nhấp vào Save & Close khi bạn đã hoàn tất.

Bước 2: Sửa đổi các tùy chọn

sua-doi-tuy-chon1

Click Options.

img

Để cải thiện các form liên hệ chọn Plain trong trường Display format . Click Save & Close.

Bước 3: Tạo Menu liên kết

tao-menu

Để cho phép mọi người nhìn thấy hình thức liên lạc của bạn, đi đến thực đơn và thêm một liên kết đến các menu mà bạn muốn sử dụng.

menu-form

Click Select sau đó tới Menu Item Type.

menu-form1

Click on Single Contact.

menu-form3

Nhấp vào Save & Close và bạn sẽ có thể truy cập vào trang web của bạn trước và hình thức liên lạc mới của bạn:

menu-form4

Tạo form liên hệ trong joomla là phần phần quan trọng trong mỗi trang web. Khách hàng có thể để lại thông tin hoặc gửi các ý kiến phản hồi qua đây.

Summary
Reviewer
Trần Văn Hưng
Review Date
Reviewed Item
Bài viết hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu
Author Rating
5

Comments

Bình luận