Shortcode cho Plugins

Trong  bài hướng dẫn Shortcode cho Plugins này, công ty thiết kế web OSVN sẽ chỉ cho bạn cách để làm cho một shortcode cho WordPress plugin có thể được sử dụng trong các bài viết và các trang trong WordPress. Chúng tôi sẽ sử dụng một tập tin có tên my_first_shortcode.php. Mỗi plugin mới bạn thực hiện bắt đầu với một tiêu đề trong file php.

plugin-worpress

 

Tất cả thông tin quan trọng về các plugin như tên, tác giả, phiên bản và trang web của tác giả được liệt kê ở đây. Dưới đây là một ví dụ về tiêu đề của tập tin php:

Tải các tập tin nguồn cho WP shortcode (17)

/*
Plugin Name: My first shortcode
Plugin URI: http://premiumcoding.com
Description: My first shortcode
Version: 1.0
Author: Premiumcoding
Author URI: http://premiumcoding.com
Copyright 2011, PremiumCoding
*/
Bây giờ , dịch vụ thiết kế website sẽ hướng dẫn thực hiện một chức năng mà chúng tôi sẽ gọi tập tin shortcode.

function wp_myCustomShortCode (atts){
extract(shortcode_atts(array(
‘name’ => ‘PremiumCoding’,
), $atts));
}
Chúng tôi đã thêm một paramater thêm chức năng mà chúng ta thuận tiện mang tên “Name”. Chúng tôi sẽ sử dụng nó sau này cho các mục đích văn bản. Kể từ shortcode của chúng tôi rất đơn giản tất cả chức năng của chúng tôi sẽ trở lại là “My name is” và tham số $ name. Để đạt được điều này chúng ta phải thêm dòng sau đây:

$string = ‘My name si’ . $name .’.’;

Tất cả chúng ta phải làm bây giờ là trả về kết quả:

return $string;

Chức năng của chúng tôi bây giờ trông như thế này:

function wp_myCustomShortCode (atts){
extract(shortcode_atts(array(
‘name’ => ‘PremiumCoding’,
), $atts));
$string = ‘My name si’ . $name;
return $string;
}

Tất cả những việc chúng ta phải làm bây giờ để phụ vụ cho công việc thiết kế web là  là thêm shortcode để sử dụng trong bài viết WordPress và các trang:

add_shortcode(‘myCustomShortCode’, ‘wp_myCustomShortCode’);
Và WordPress đơn giản với các plugin shortcode đã hoàn tất. Chúng ta có thể gọi các plugin trong các bài viết và các trang bằng cách sử dụng shortcode sau đây:

[myCustomShortCode name=PremiumCoding] will return “My name is PremiumCoding.”

Chúng ta có thể thêm một tham số với một tên tùy chỉnh để shortcode như thế này:

[myCustomShortCode name=myName] will return “My name is myName.”

Tập tin My_first_shortcode.php đã được lưu trong thư mục của my-code. Bây giờ chúng ta nén tập tin, plugin có thể được tải về và cài đặt một cách tiêu chuẩn. Chỉ cần vào phần Plugins và chọn Add New. Nhấp vào tải lên và chọn vùng của bạn. Sau khi plugin được cài đặt chỉ cần nhấp vào Activate và bạn đã sẵn sàng để sử dụng plugin của bạn mới được tạo ra với shortcode. Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu mã ngắn cho các plugin WordPress của bạn.

 

Summary
Reviewer
Cao Thùy Trâm
Review Date
Reviewed Item
Shortcode cho Plugins hướng dẫn bạn những đoạn code đơn giản để tạo plugin một cách hiệu quả
Author Rating
5

Comments

Bình luận