Chia sẻ một số thủ thuật wordpress hữu ích

Trong bài viết này, dịch vụ thiết kế web OSVN sẽ chia sẻ với các bạn một số thủ thuật rất hữu ích, có thể có những bạn đã biết rồi hoặc có bạn chưa biết nhưng hãy đọc để đem lại kinh nghiệm cho bản thân nhé.

Lấy thông tin từ một template

Việc gán giá trị ID là cần thiết khi bạn chuyển trang web sang một database mới

1
2
3
4
5
$pages = get_pages(array(
    'meta_key' => '_wp_page_template',
    'meta_value' => ''
    ‘hierarchical’ => 0
));

Trong WordPress  thì mỗi page template khi được tạo ra thì sẽ được lưu vào meta data với key là ‘_wp_page_template’. Bằng cách sử dụng hàm get_pages() có sẵn trong WordPress thì chúng ta sẽ yêu cầu lấy ra các page đó với array là 2 giá trị: meta_keymeta_value . Điểm lưu ý là cần phải thiết lập‘hierarchical’ => 0 để cho việc tìm kiếm các page template là trang chứ không phải là danh sách cách page con của page đó.

Đổi mật khẩu wordpress bằng FPT

Bạn bị mất mật khẩu và bạn không thể đăng nhập vào trang quản trị wordpress của mình. Hãy làm theo các bước sau để lấy lại mật khẩu nhé!

  • Bước 1: Sử dụng một FTP clien để kết nối vào máy ( Filezila là thông dụng nhất )
  • Bước 2: Vào theme mà website bạn đang dùng wp-content/themes/them_hien_tai.
  • Bước 3: Tìm đến file function.php, mở nó ra bằng editor
  • Bước 4: chèn dòng code này vào trong file function.php vừa mở, save và up lên. Giá trị bằng 1 chính là Id của user, vì mặc định giá trị ID của user đầu tiên trong wordpress luôn bằng 1 nên mình sẽ dựa vào đó để reset mật khẩu.
    1 wp_set_password(‘ten_password_reset’,1);
  • Bước 5: vào trang đăng nhập vào quản trị  như bạn hay đăng nhập thôi: ten_website/wp-admin
  • Bước 6: Nhập tên user và password mà bạn sẽ cần đổi, có ghi trong file function ở trên. Khi đó WordPress  sẽ không trực tiếp vào trang quản trị mà thay vào đó là  thực thi dòng lệnh mà chúng ta đã khai báo ở trên, sau đó mới mới vào trang quản trị. Như vậy là chúng ta đã reset được password rồi
  • Bước 7: Mở lại file function.php, xóa dòng code chèn ở trên đi, save là up lại. Điều này đơn giản là nếu chúng ta không xóa đi thì khi nào WordPress cũng sẽ lặp lại bước 6. Cứ reset Password. Kết thúc hoàn toàn việc thay đổi mật khẩu

Thêm ảnh đại diện cho category

Cài đặt và thêm hình ảnh

categories-images-backend

Hiển thị hình ảnh ra trang category

categories-images

Hiển thị ảnh ra trang chủ

categories-images2

Mặc định mỗi category sẽ không hỗ trợ chúng ta thêm ảnh đại diện như các post types như Post và Page. Thế nhưng hiện tại WordPress cho phép chúng ta thêm một custom field vào trong taxonomy, đó là lý do tại sao các plugin như Yoast lại có hỗ trợ thêm field nhập title và description.

Hy vọng sau bài viết : Chia sẻ một số thủ thuật wordpress hữu ích sẽ giúp các bạn có thêm kinh nghiệm trong thiết kế web. Để có thể tạo ra một website wordpress chất lượng.

 

Summary
Reviewer
Trịnh Kim Chi
Review Date
Reviewed Item
Chia sẻ một số thủ thuật wordpress hữu ích đã có những chia sẻ rất hữu ích
Author Rating
5

Comments

Bình luận