Blog

Hiện nay, WordPress là CMS được sử dụng với con số lớn nhất cho việc thiết kế website blog cá nhân. Chính vì sự phổ biến của wordpress khiến nó trở thành đối tượng tấn công của hàng ngàn hacker trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Bạn đang sỡ hữu một…

Hãy tưởng tượng vào một ngày đẹp trời, bỗng nhiên bạn không thể truy vập vào địa chỉ website của bạn nữa, vậy là bao mồ hôi công sức của bạn đổ xuống sông xuống biển. Tức là website bạn đã bị tấn công bởi Hacker. Sau quá trình thiet ke web với WordPress sẽ là tối…

quản trị web

Khi website của bạn đã được thiết kế ra bởi một công ty thiết kế web nào đó. Để website có thể hoạt động hiệu quả, bạn cần tiến hành quản trị hay nói cách khác làm chăm sóc trang web. Đây là công việc tiếp theo của thiet ke web. Công việc này tốn…

Bạn đã đâu tư thời gian và tiền bạc để thiết kế website một cách chuyên nghiêp bạn thất vọng vì website không có người truy cập thường xuyên. Giải pháp nào để website tới nhiều hơn nữa người sử dụng? giải pháp nào để website của bạn xuất hiện trên các công cụ google. Hãy thử…